Les Cahiers Du CRASC

Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle

Index des cahiers

كرّاسات المركز، رقم 06، تراث رقم 03، 2003، ص. 41-43 | النص الكامل


 

 

 

سعاد هني، شهرزاد قنتون و إلهام كازي ثاني

 

 

إلهَ إلاّ الله و دَّايَمْ رَبّي

وْ لاَ إله إلاَّ اللَّه يَفْنَى الْعَبْدْ وْ يَبْقَى اللَّه

الله اللَّه وْ لاَ إله إلاّ اللَّه مُحَمَّدْ حَبِيبْ اللَّه

وْ مُحَمَّدْ يَا لْعَرْبِي وْ مَا عَنْدَكْ عَيْنْ وَحْدَة

مُحَمَّدْ يَا سِيدي صَلَّى اللَّهْ عْلِيكْ لَبْدَى

لا إله إلاّ الله شفعنا رسّول الله

لاَ إله إلاّ الله يا محمد سيدي

محمد نابينا هو لي يشفع فينا

لا إله إلاّ اللَّه وْ لاَ إلَهَ إلاّ اللَّه.

يَا بُونَادَمْ يَا مَغْرُورْ يَا نُوضْ تْصَلِّي وَ تْصُومْ

بَرْكَاكْ مَالْغَتْبَة وَالزُّورْ مْعَ هَذَاكِ وْ ذَاكْ

يَا مُحَمَّدْا سِيدِي وْ عَيْنِيَا. عَيْنِيَا شْهُودِي

وْوَذْنِي شْهُودِي وَ لْسَانِي هُوَ مَادِينِي

كُونْ مَا هُوَ مَا أرُّوحْ لْقَبْرِي هَانِي

يَا رَبّي شتعنينِي نَعْطِي حَقِي غَيْرْ لاَ للمسكين وْ بَاهْ نَلْقَى مُولَيَا.

وْ لاَ إَلَهَ إلاَّ اللَّه مُحَمَّدْ حَبِيبْ الله وْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّه.

يَاكْ نَمْرَضْ وَ يْجُو حْبَابِي وْ نَاسِي وْ يَقْعُدْ عَنْدْ رَاسِي وَاحَدْ يَبْكِي وْوَاحَدْ يْشُوفْ

 

لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّه يَا وَ نَتْوَفَّى وَ يْجِيبُو قَبْرِي بَقْيَاسْ وَ يْجِيبُو كَفْنِي بَقْيَاسْ.

لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّه وْ مُحَمَّدْ رَسُولْ اللَّه

يَاوْنَتْوَفيِ وْ يْجِيبُو كَفْنِي بَقْيَاسْ وْ قَبْرِي بَقْيَاسْ

لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّه يَا وْ يْخَيْطُو كَفْنِي وْ يْجِي الْغَسَّالْ يْغَسَّلْنِي

وْْ يْدَيرُونِي فِي لَحْجَارْ وْ شوَّاطُه عَنْدْ الرَّاسْ

وْ يَرْفَدُونِي رَبْعَة وْ يْخَّرْجُو بِيَا وَ يْحَطُّونِي فِي مَحَّمْلِي

وْ يَدُّونِي فِي قَبْرِي وْ يْحَطُّونِي وَ يْدِيرْ الْبَالاَ وَ الْفَاسْ شِي بَالْبَالاَ وْ شِي بَالْفَاسْ

لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّه وْ مُحَمَّدْ رَسُولْ اللَّهْ وَ الّطَالَبْ يَقْرَا عَنْدْ رَاسِي

وْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّه يَرْدْمُونِي وَ يْرُوحُوا شِي يَدِّي صَبَّاطْء وْشِي يْخَلَّيهْ

لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّه و ينهر قَبَرِي بِيَا وْ يْجِي سُوّالِي عَنْدِي وَ يْسَاوَلْنِي

يْقُولِّي شْكُونْ لِي خَلْقَكْ نَقُولُو لِّي خَلْقَكْ خْلَقْنِي

لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّه وَ يْجُو مْلاَيْكَةْ الرَّحْمَانْ يشموني و يْرُوحُو

لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّه مَنْ دَارْ الْخِيرْ يَا ثْرَاهْ وْ مَنْ دَارْ الشَّرْ يَا تْرَاهْ

لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّه نْصِيبُو لمَّا و ردَرْتْ الشَّرْ نْصِيبُو لما

لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّه وِ مُحَمَّدْ رَسُولْ اللَّه

وْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّه وَاكْ نْتَ لِّي يْخَرْجُوكْ يُومْ الْعِيدْ

وْ لَبْسُوكْ تِوُبْ حْرِِيرْ وْ مَنْ وَجْهَكْ طَالَعْ النُّورْ عْلِيكْ و نَزْلْتْ الرِّسَالَة عْلِيكْ

وْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّه نَطْلُبْ سِيدِي نَطْلُبْ رَبِي يَغْنِينِي وَ نْجِي وَ نْزُورْ سِيدِي

وْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّه وُ مَعْظَمْ يُوْمْ الغْنَا

وْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّه وُ مَعْظَمْ يُوْمْ الغْنَا

يَايْ رَبِّي نجيبي مَنْ دَارْ الدْنْْيَا وْ اْلأَخْرَة

لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّه وَ مُحَمَّدْ رَسُولْ اللّه

بَاغِي نْقُولْ عْلِى سِيدِي عَبْدْ الْبَاقِي شك اللّه عْلِيهْ مَسَّلْخِيْر عْلِيهْ

لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّه يَا سِيدِي عَبْدْ الْبَاقِي يَا شِيخِي يَا سِيدِي عَبْدْ الْبَاقِي

يَا وْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّه يَا مُولْ الْكُرْسِي وَ الْكْتُوبْ وَ اللُّوحَة

يَا وْ قَالُورَاهْ مْرِيضْ يَا وْلِّي خَاصْنِي الطْرِيقْ يَا و لدِينِي مْعَاكْ

يَا وْقَالُورَاهْ مْرِيضْ يَا وِيَدَاوِنِي بَكْلاَمُو

يَا وْ الْبَاقِي بُوجَّلاَ بَا يَاوْمَاهُو شِي مْعَانْا

يَا وْ محبتو و لا كذابة

لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّه لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّه